HOME CONTACT

Radio Yaniv

movement for all nations

movement

Bon bini


Nos kier gradisibo ku bo a habri bo kas, negoshi, i bo establesementu pa e radio emisora ku e por ta un bendicion pa bo i bo famia. Danki di por ta parti di e famia di e Radio Yaniv i di nos parti nos ta desea di keda den kontacto ku bo. Ku Adonai bendiciona bo i waarda bo, Ku Adonai hasi Su kara resplandese riba bo , i tene miserikordia di bo : Ku Adonai halsa Su kara riba bo, i duna bo Paz. Shalom, Direktiva Radio Yaniv

Nederland am
CuraƧao 🇨🇼 23 am

Kontactá nos


Email: info@radioyaniv.com